Område- og bestyrelsesmøde 29. Maj 2018

Tilstede: Frank Hansen, FPH, Niels Jørgen Hansen, OPH, Villy Skaarup, NPH, Ditte Riber, SPH, Flemming Pedersen, områdeleder, Leif Hansen, kasserer.

Afbud: Helge Bachmann, Anne Marie Eriksen,.

Ej mødt: Lasse Hansen, MPH, Dennis Riber, BPH, Nette Bolander.

Referat af områdemøde d. 29/5-2018 i OPH.s Klubhus

Punkt 1: Godkendendelse af referat fra sidste møde 23/1-2018. Ingen kommentar.

Punkt 2: Generel orietering ved områdeleder. Repræsentantskabsmødet 2018. Ny formand for Dansk Politihundeforening, cpi. Lars Bræmhøj, Odense. 

Der var mistanke om snyd ved sidste år udtagelseskonkurrencer, hvorfor overdommerne har genstande med på konkurrencedagen.

I dagene 9-11 marts 2018, Langelandskursus med 40 hunde. Godt kursus, og et overskud på 16502,16 kr. der indgår i områdes kasse som indskud til de næste år.

Konkurrencer: Unghunde, 6 deltagere. nr, 1 Niels Jørgen Hansen, OPH, 177 point,

nr. 2, Elsebeth Petersen, FPH, 167,4 point,.

Fynsmesterskab: 5 ddeltagere: nr. 1 Rasmus Bøgel, MPH, 224 point, nr. 2, Steen R. Henriksen, OPH, 218, 9 point.

Oprykningskonkurrence patruljeklassen: nr. 1, Rasmus Bøgel, MPH, 208,5 point, 1/2 opr. + 1/2 = 1/1 opr., nr. 2, Steeen R. Henriksen, OPH, 205,6 point, 1/2 opr.

Middelfart PH havde 75 års jubilæum, afholdt d. 19/5-2018 med reception ved klubhuset.

2 bidefiguranter off. godkent i Horsens, Frank Hansen, FPH, Kent Jacobsen, BPH.

Punkt 3: Kasseren Leif Hansen fremlagt regnskab. Konkurrencerne går lige op med indtægter og udgifter.”

Modtaget overskudet fra Langelandskursus 16502,16 kr.

PT. 91395,27 kr.  i  områdets kasse.

Punkt 4: Ingen møder i konkurrenceudvalget. Køringsmanden ingen kåringer i 2018, men 2 deltagere i MPH i juni mdr.,  6 deltagere  i OPH i kommende tid, nogle i NPH i kommende tid.

Punkt 5: Intet fra områderedaktøren.

Punkt 6: Pt. 3 sekt. 1 medlemmer.

Punkt 7: DM 2020 i område 4 aflyst, da anden forening tilbød sig.

Referant Leif Hansen.