Område- og bestyrelsesmøde 23. Januar 2018

Referat fra områdemøde i oph d. 23.1.18
Afbud fra Anne Marie BHP, Stig DalsgaardFPH Niels J. Hansen sek.1
Ikke fremmødt MPH

Punkt 1 Referat fra sidste møde : godkendt.

Punkt 2 . Orientering fra områdelederen. : Flemming Pedersen orienterer omkring Langelandskursus. 31 tilmeldt p.t. så det tegner rigtigt godt. F.P. fortalte om hans og undertegnedes deltagelser i generalforsamlinger i de forskellige afdelinger, hvis det kan lade sig gøre tidsmidsigt. FP. vil orienterer omkring DM 2020.

Punkt 3. Kassereren beretter: Leif Hansen NPH orienterer om regnskabet 2017 hvor der er et overskud på 317,- og kassebeholdningen er p.t. 63.747,- Hovedforeningen har et overskud, så der vil blive tilbagebetalt til afdelingerne pr. medlem.

Punkt 4. Konkurrence-og kåringsmand orienterer: Villy Skårup NPH fortæller om mangel på figuranter til konkurrencer i 2017. Der har været 8 kåringer i 2017 på Fyn og Villy forventer en fremgang i 2018. Konkurrenceledere til 2018 blev drøftet.

Punkt 5 .Orientering fra sek.1 : afbud fra Niels J.Hansen.

Punkt 6 . Orientering fra områderedaktør. : Området har fået ny redaktør Nete Bolander SPH, men ifølge aftale ikke fremmødt til mødet. Vi takker hermed Peter Sand for sin tid som redaktør. Vi henstiller til konkurrenceledere, at skrive lidt til hovedbladet efter afholdelse af konkurrencer.

Punkt 7. DM 2020: FP. orienterer omkring DM bl.a. om hoteller der har en kapacitet til antal deltagere, dommere m.m. dannelser af div. grupper ( styre-klasseledere, ansvar for hovedstandplads, sponsorer m.m.) Der vil blive afholdt et møde i maj 2018 vdr. DM.
Mvh. Helge Bachmann.