Område 4 Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling i område 4 d. 27.2.2018 i OPH’s klubhus.

Punkt 1. Valg af dirigent: Henning Jensen NPH.

Punkt 2. Valg af stemmetællere: Dennis Rieber BPH og Rasmus Bøgel MPH.

Punkt 3. Områdelederens beretning. Flemming H. Pedersen NPH gennemgår 2017 pogram med hensyn til prøver,kursusser og konkurrencer samt udtagelser.

8 hunde er blevet kåret i område 4 og 3 nye dommere er blevet uddannet, Didde Rieber SPH, Rasmus Bøgel MPH og Rene Lindegård OPH, samt 7 nye figuranter.

Flemming takker samtlige der har gjort en indsats for DPH i året der gik. Beretningen blev godkendt.

Punkt 4. Kasseren fremlægger regnskabet: Leif Hansen NPH gennemgår årets regnskab og vi har en kassebeholdning på 66.747,- pr. d. 31.12.17. Regnskabet blev godkendt.

Punkt 5 Indkomne foreslag. Der var ingen .

Punkt 6. Valg af bestyrelse. Områdeleder Flemming H. Pedersen genvalgt for 2 år. Kasserer Leif Hansen genvalgt for 1 år. Suppleant for områderepræsentant

Anne Marie Eriksen BPH for 1 år blev genvalgt. Revisor Jørn Christensen OPH blev genvalgt for 1 år. Revisor Henning Jensen NPH blev nyvalgt for 1 år. Revisorsuppleant for 1 år blev Villy Skårup NPH valgt.

Punkt 7. Eventuelt : Leif Hansen oplyser ,at der i 2017 er 168 medlemmer i område 4 som har betalt kontingent.Undertegnede fortæller om indkomne foreslag til repræsentantskabsmødet i Nyborg d. 3.3.18. Flemming H.Pedersen orienterer om DM 2020, endvidere fortæller han om vores manglende figurant deltagelse til vores konkurrencer og beder de lokale afdelinger om at fortælle det til deres medlemmer. Figurant deltagelse blev ivrigt drøftet af de fremmødte til generalforsamlingen.

Flemming H. Pedersen understreger, at vi i området ikke vil have negativ debat på bl.a. Facebook. Henning Jensen afslutter hermed generalforsamlingen.

Referant : Helge Bachmann OPH.