Referat informationsmøde 1. April 2018

Hundeskov: Ole orienterede om Staurbyskov og om de 5 ha hundeskov, som bliver indhegnet.
De tre hundeklubber i kommunen (MPH, BOCH og DCH Vestfyn) kan låne skoven 1 gang om ugen evt. fra kl. 15 til solnedgang. Lågerne bliver låst, så offentligheden ikke kan komme ind.
Tirsdag blev forslået som ugedag, og der blev spurgt til vintertiden? Det vil ikke være særlig lang tid at have skoven til træning. Ole vender tilbage med svar.

75 års jubilæum: Den 19. maj fra kl. 12 til kl. 16 har klubben inviteret til reception på Søbadsvej i anledning af vores 75 års jubilæum.
I samme anledning vil der blive stiftet en 2018-pokalkonkurrence i juni måned for ukårede hunde. Pokalen vil blive doneret af Ole Steen Sørensen. Konkurrencen vil tælle som en prøvekåring. Hvis nogen vil donere en disciplin pokal i samme konkurrence, så er man velkommen.

👋 Spørgsmål om vi behøvede en tovholder mellem konkurrence-arrangør og deltagere? Det bliver forsøgt med René Johansen som tovholder. Tovholderen orienterer om tilmeldingsfrist til lokale konkurrencer og områdekonkurrencer, i god tid inden tilmeldingsfristen er udløbet.

👋 Spørgsmål om vi kan flytte lokale konkurrencer til søndage i stedet for lørdage? Ja, det kan vi godt. Vi forsøger at flytte resten af årets lokale konkurrencer til søndage i stedet for lørdage. Vi starter med 93 pokal den 5. maj, som bliver flyttet til 6. maj.

👋 Appel om opbakning til vores lokale konkurrencer, både som deltager, figurant og dommer. Og selvom man ikke er figurant/dommeruddannet, kan man sagtens hjælpe.

Ny hjemmeside: Jan Lauenborg har lavet ny hjemmeside for klubben og overtaget arbejdet. Foreløbig hedder siden ph-hund.dk, men vores domænenavn bliver flyttet over, så den kommer til at hedde Middelfartph.dk

Kåringer? Er der nogen klar til kåring? Nej, der manglede stadig finpudsning. Rasmus Bøgel har spurgt OPH, om der måtte komme nogle ukårede hunde og førere med til deres konkurrence i maj, og der bliver meldt tilbage til og fra tovholderen. (René)

Evt. Intet